Kategoria: LSR 2021-2027

BADANIE ANKIETOWE NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027 ETAP DIAGNOSTYCZNY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Kraina Dolnego Powiśla” obejmuje gminy Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Sztum. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność… Więcej »

SPOTKANIA GMINNE ONLINE

NIE MOŻESZ PRZYJŚĆ NA SPOTKANIE WEŹ UDZIAŁ ONLINE Kliknij link (można otworzyć w przeglądarce lub zainstalować aplikację), podaj swoje imię i adres email. https://gogrant.clickmeeting.com/spotkania-gminne-lokalna… ID wydarzenia: 142-594-435 HARMONOGRAM spotkań – startujemy o godzinie: 09.00 – Dzierzgoń 11.00 – Stary Targ 13.00 – Mikołajki Pomorskie 15.30 – Stary Dzierzgoń 17.30 – Sztum

DOTACJE UNIJNE NA LATA 2023-2027- SPOTKANIA INFORMACYJNE W GMINACH

Opracowujemy nową Strategię Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do udziału w pracach nad dokumentem, a także w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów, potrzeb i potencjałów oraz do opracowania przedsięwzięć i zadań… Więcej »

POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. LSR 2023-2027

22 sierpnia 2022r. w siedzibie naszego LGD odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023 – 2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców. W skład zespołu wchodzą osoby fizyczne, przedsiębiorcy,… Więcej »

INFORMACJA O MIEJSCACH I TERMINACH SPOTKAŃ

Planowany sposób poinformowania o spotkaniach poświęconych w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań Informacja o spotkaniach odbywać się będzie poprzez: Zakładka na stronie krainadolnegopowisla.pl „WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE 2023-2027 Zaproszenia na spotkania ogólne w formie plakatów informacyjnych oraz na stronach… Więcej »