Kategoria: LSR 2014 – 2020

Ankieta dotycząca skuteczności działań komunikacyjnych za 2022 rok

Zapraszamy mieszkańców gmin powiatu sztumskiego do wyrażenia opinii na temat warunków życia w swojej gminie. Badanie realizowane jest przez Stowarzyszenie LGD “Kraina Dolnego Powiśla”.  Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki pozwolą nam na dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Dolnego Powiśla do potrzeb mieszkańców i regionu Poniżej link do ankiety: https://forms.gle/HEWGb45NKsgM8vLHA Dziękujemy za poświęcony czas.

Zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie LGD KDP

Szanowni Państwo!  W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach. Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także… Więcej »

BADANIE ANKIETOWE NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027 ETAP PLANISTYCZNY- WYDŁUŻONY

W związku z wydłużającym się czasem ogłoszenia konkursu na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zwracamy się do Państwa z prośba o zaangażowanie się w proces budowania LSR i wypełnienie poniższej ankiety. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Kraina Dolnego Powiśla” obejmuje gminy Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Sztum. LGD jest głównym narzędziem… Więcej »

Badanie jakości prowadzonych działań informacyjnych i funkcjonowania LGD

Szanowni Państwo, Wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania “Kraina Dolnego Powiśla” na lata 2014-2020 prowadzimy działania informujące o możliwościach otrzymania dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania: “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zależy nam, aby przekazywane informacje docierały do najszerszego grona potencjalnych Wnioskodawców, były… Więcej »

SPOTKANIE DOTYCZĄCE BUDOWANIA NOWEJ LSR NA LATA 2023-2027

Opracowujemy nową Strategię Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do udziału w pracach nad dokumentem, a także w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów, potrzeb i potencjałów oraz do opracowania przedsięwzięć i zadań potrzebnych do realizacji przez… Więcej »