Kategoria: LSR 2014 – 2020

Plan włączenia społeczności lokalnej

I. Opis przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju: Przygotowanie LSR w oparciu o partycypacyjne metody z udziałem lokalnej społeczności poprzez organizację kosultacji społecznych we wszystkich pięciu gminach powiatu sztumskiego (Dzierzgoń, Sztum, Stary Targ, Stary Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie). W ramach konsultacji w każdej z w/w Gmin przeprowadzona zostanie analiza porównawcza stanu rozwoju społecznego i gospodarczego gmin, identyfikacja grup… Więcej »