LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓ W RAMACH NABORU NR 14/2018 JEST

30 kwietnia 2018

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach naboru nr 14/2018 w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

Lista złożonych wniosków