Kategoria: 1. Granty

WYNIKI NABORU 8/2020/G

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcie 1.2.1. Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. W terminie od 30.09.2020-16.10.2020  do biura LGD wpłynęły 3 wnioski, z czego 3 wnioski. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 8/2020/G, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji.… Więcej »

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 8/2020/G

Poniżej przedstawiamy listę złożony wniosków w ramach naboru nr 8/2020/G w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.2.1.: Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

GRANT- OGŁOSZENIE 8/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Kraina Dolnego Powiśla ogłasza w terminie  30-09-2020 r.- 16-10-2020 r. nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Przedsięwzięcie LSR: 1.2.1.: AKTYWNOŚĆ DLA SAMOROZWOJU, DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA GRUPY WYKLUCZONE… Więcej »