Kategoria: 2016

WYNIKI NABORU W RAMACH KONKURSU NR 02/2016- ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW. W terminie od 27 października do10 Listopada do biura LGD wpłynęło 10 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 02/2016, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych… Więcej »

WYNIKI NABORU W RAMACH KONKURSU NR 01/2016- PREMIA

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW. W terminie od 27 października do10 Listopada do biura LGD wpłynęło 11 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 01/2016, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych… Więcej »

WYNIKI NABORY W RAMACH KONKURSU 04/2016- INFRASTRUKTURA

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH . W terminie od 27 października do10 Listopada do biura LGD wpłynęło 8 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 04/2016, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie… Więcej »