Kategoria: 2021

WYNIKI NABORU 24/2021

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH . W terminie od 30.11.2021- 13.12.2021 do biura LGD wpłynęły 5 wnioski. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 24/2021, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych… Więcej »

WYNIKI NABORU 23/2021

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH . W terminie od 30.11.2021- 13.12.2021 do biura LGD wpłynęły 3 wnioski. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 23/2021, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych… Więcej »

WYNIKI NABORU 22/2021

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW. W terminie od 30.11.2021- 13.12.2021 do biura LGD wpłynęło 15 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 22/2021, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru… Więcej »

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 24/2021

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach naboru nr 24/2022 w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH LISTA ZLOŻONYCH WNIOSKÓW

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 23/2021

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach naboru nr 23/2022 w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH LISTA ZŁÓŻONYCH WNIOSKÓW