Kategoria: 2.1.1 Premia

WYNIKI NABORU 25/2023

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW. W terminie od 31.03.2023-17.04.2023 do biura LGD wpłynęło 15 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 25/2023, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków… Więcej »

PREMIA 25/2023

Stowarzyszenie LGD “Kraina Dolnego Powiśla” informuje, że w dniach 31-03-2023 r.,- 17-04-2023 r., będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW. UWAGA!!! NABÓR SKIEROWANY JEST DO OSÓB CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!!! Ogłoszenie o naborze nr 25/2023 Załącznik nr 1 do ogłoszenia– Planowane do osiągnięcia w wyniku… Więcej »