Kategoria: 2017

WYNIKI NABORU 09/2017- INFRASTRUKTURA JST

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH . W terminie od 04.04.2017  do 19.04.2017 do biura LGD wpłynęły 4 wnioski. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 09/2017, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała… Więcej »

WYNIKI NABORU NR 10/2017

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH . W terminie od 04.04.2017  do 19.4.2017 do biura LGD wpłynęło 6 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 10/2017, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała… Więcej »

WYNIKI NABORU NR 06/2017

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW. W terminie od 06.03.2017-20.03.2017 do biura LGD wpłynęły 2 wnioski. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 06/2017, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru… Więcej »