Kategoria: 1. Granty

WYNIKI NABORU 4/2018/G

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcie 1.2.1. Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. W terminie od 27.08.2018-11.09.218  do biura LGD wpłynęło 6 wniosków, z czego 4 wnioski na realizację wskaźnika w.2 (Liczba nowopowstałych obiektów małej infrastruktury), a 2 wnioski na realizację wskaźnika w.1 (liczba uczestników szkoleń,… Więcej »

WYNIKI NABORU 3/2018/G

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcie 1.1.1. Edukacja, partycypacja, animacja, aktywizacja, innowacje. W terminie od 27.08.2018-11.09.218  do biura LGD wpłynęły 3 wnioski. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 3/2018/G, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków… Więcej »

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW NABÓR 4/2018/G

Poniżej przedstawiamy listę złożony wniosków w ramach naboru nr 4/2018/G w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.2.1.: Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Lista złożonych wnioksów

NABÓR WNIOKSÓW NR 4/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Kraina Dolnego Powiśla ogłasza w terminie  27.08.2018 r.- 11.09.2018 r nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Przedsięwzięcie LSR: 1.2.1.: AKTYWNOŚĆ DLA SAMOROZWOJU, DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA GRUPY WYKLUCZONE LUB… Więcej »