Kategoria: LSR 2021-2027

KSIĘGA WIZUALIZACJI PS WPR 2023-2027

Beneficjenci korzystający z pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 mają obowiązek informowania o współfinansowaniu realizowanych operacji ze środków UE. W związku z tym obowiązkiem stworzona została “Księga wizualizacji logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027″, w której zawarte są podstawowe zobowiązania w zakresie informowania o otrzymanej pomocy… Więcej »

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2021-2027

Poniżej znajduje się ostateczna wersja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Dokument ten stanowi szczegółowy przewodnik po planowanych celach, inicjatywach i środkach finansowych, które będą dostępne w ramach tej strategii. Opracowano go z myślą o zapewnieniu skutecznego rozwoju lokalnego, skupiając się na potrzebach społeczności oraz potencjalnych obszarach inwestycji. Strategia ta będzie podstawą do ogłaszania przyszłych… Więcej »

PLAN KOMUNIKACJI Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ

Poniżej przedstawiamy plan komunikacji, stanowiący załącznik do Lokalnej Strategii Rozwoju. Wskazuje on działania oraz narzędzia, które będą wykorzystywane w celu informowania społeczności lokalnej o możliwościach uzyskania dofinansowania. PLAN KOMUNIKACJI    

UMOWA NA WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2021-2027

W dniu 24.01.2024 r. Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” z radością ogłosiła podpisanie kluczowej umowy ramowej, która stanowi kamień milowy w kształtowaniu rozwoju regionu na najbliższe lata. Umowa obejmuje okres 2021-2027 i ukierunkowana jest na skuteczną realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. UMOWA RAMOWA NA WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2021-2027