Kategoria: 2020

WYNIKI NABORU 20/2020

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH . W terminie od 30.09.2020-16.10.2020 do biura LGD wpłynęły 4 wnioski. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 20/2020, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów… Więcej »

WYNIKI NABORU 8/2020/G

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcie 1.2.1. Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. W terminie od 30.09.2020-16.10.2020  do biura LGD wpłynęły 3 wnioski, z czego 3 wnioski. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 8/2020/G, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji.… Więcej »

WYNIKI NABORU 19/2020

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW. W terminie od 30.09.2020-16.10.2020 do biura LGD wpłynęło 8  wnioski. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 19/2020, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru… Więcej »

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 8/2020/G

Poniżej przedstawiamy listę złożony wniosków w ramach naboru nr 8/2020/G w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.2.1.: Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW