Kategoria: 2.1.2 Przetwórstwo

WYNIKI NABORU NR 13/2018

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. POWSTANIE INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO. W terminie od 16.04.2018-30.04.2018 do biura LGD wpłynął 1 wniosek. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 13/2018, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o… Więcej »

NABÓR 3/2018 INKUBATOR PRZETWÓRSTWA LOKLANEGO

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” informuje, że w dniach 16.04.2018-30.04.2018. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. POWSTANIE INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej. OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: Ogłoszenie o naborze nr 3/2018 Załącznik nr 1 do ogłoszenia– Planowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru  cele ogólne,… Więcej »