Kategoria: 2.1.1 Rozwój

WYNIKI NABORU W RAMACH KONKURSU NR 02/2016- ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW. W terminie od 27 października do10 Listopada do biura LGD wpłynęło 10 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 02/2016, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych… Więcej »

2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” informuje, że w dniach 27.10-10.11.2016 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW. Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej. OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: Ogłoszenie o naborze Załacznik nr 1 do ogłoszenia– Planowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru … Więcej »