LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 11/2018

23 kwietnia 2018

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach naboru nr 11/2018 w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW

Lista złożonych wniosków