Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym

prow
9 stycznia 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Kraina Dolnego Powiśla ogłasza w terminie  30.01.2019-13.02.2019 nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Przedsięwzięcie LSR: 1.2.1.: AKTYWNOŚĆ DLA SAMOROZWOJU, DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA GRUPY WYKLUCZONE LUB ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Poniżej treść ogłoszenia oraz załączniki:

Ogłoszenie o naborze nr 6/2019/G

Załącznik nr 1 do ogłoszenia Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Załącznik nr 2 do ogłoszenia– Kryteria wyboru operacji dla celu ogólnego 1. Wzmocnienie lokalnej społeczności

Załącznik nr 3 do ogłoszenia– Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnieie warunków udzielenia wsparcia

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Proceduy wyboru grantów

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU:

Formularz wniosku o powierzenie grantu- doc.

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 jako osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy

Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości

Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru zadania grantowego

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

Umowa o powierzenie grantu

Formularz wniosku o płatność- doc

Sprawozdanie z realizacji grantu- doc.

UWAGA!!!
Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc.

  • Wnioski o powierzenie grantu mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Grantobiorcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
  • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD KDP ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki, zatem prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
  • Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD ul. Wojska Polskiego 3, 82- 440 Dzierzgoń w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naborów w trakcie przyjmowania wniosków!