LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 16/2019

5 lutego 2019

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach naboru nr 16/2019 w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW