LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 22/2021

lista
13 grudnia 2021

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach naboru nr 22/2022 w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW