WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD 04.12.2023

27 listopada 2023

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Kraina Dolnego Powiśla” na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się we PONIEDZIAŁEK 04.12. 2023r. o godz. 8.00 w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń

W przypadku braku quorum drugi termin Walnego odbędzie się w tym samym dniu o godz. 8:30

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i przywitanie członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla”
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania zebrania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Ustalenie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla”- uchwała 16/2023
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla”
 8. Przedstawienie kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla”
 9. Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla”- uchwała 17/2023
 10. Przedstawienie kandydatów do Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla”
 11. Wybór Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla”- uchwała 18/2023
 12. Przedstawienie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla”
 13. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla”- uchwała 19/2023
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad