Wyniki pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Wniosków

1 sierpnia 2017

Wyniki pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Wniosków

„Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu-wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego”

W PONIŻSZYM LINKU ZNAJDUJĄ SIĘ WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE
I DOTACYJNE

WYNIKI OCENY