Wyniki z punktacją końcową w ramach projektu

23 października 2017

Wyniki z punktacją końcową w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO” V, VI i VII NABÓR

Poniższa tabela przedstawia punktację końcową w ramach V, VI i VII  naboru rekrutacyjnego do projektu
„TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

L.p. Nr ewid. Ocena końcowa
1 5/08/17/Sz-m 68,5
2 01/09/17/M-k 68,3
3 02/09/17/Sz-m 68
4 03/10/17/M-k 68
5 01/09/17/Sz-m 67,5
6 03/09/17/M-k 67
7 4/08/17/Sz-m 66,5
8 2/08/17/Sz-m 66
9 01/10/17/Sz-m 65,8
10 1/08/17/K-n 65,5
11 01/09/17/NWD 64,5
12 03/09/17/Sz-m 64,5
13 02/09/17/M-k 64,3
14 4/08/17/M-k 63,3
15 02/09/17/K-n 62,8
16 1/08/17/Sz-m 62
17 04/09/17/Sz-m 62
18 01/09/17/K-n 58,8
19 01/10/17/NWD 57,5
20 3/08/17/M-k 57,3
21 04/09/17/M-k 57
22 02/10/17/Sz-m 56,3
23 05/09/17/M-k 54,5
24 01/10/17/M-k 53
25 02/10/17/M-k 51,8
26 3/08/17/Sz-m 49,5