LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2021-2027

6 marca 2024

Poniżej znajduje się ostateczna wersja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Dokument ten stanowi szczegółowy przewodnik po planowanych celach, inicjatywach i środkach finansowych, które będą dostępne w ramach tej strategii. Opracowano go z myślą o zapewnieniu skutecznego rozwoju lokalnego, skupiając się na potrzebach społeczności oraz potencjalnych obszarach inwestycji. Strategia ta będzie podstawą do ogłaszania przyszłych naborów wniosków. Jest to istotny dokument, który wytycza kierunki rozwoju i stanowi fundament dla przyszłych działań inwestycyjnych i rozwojowych w naszym regionie.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2021-2027