Badanie jakości prowadzonych działań informacyjnych i funkcjonowania LGD

17 stycznia 2020

Szanowi mieszkańcy powiatu sztumskiego
Wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania “Kraina Dolnego Powiśla” na lata 2014-2020 prowadzimy działania informujące o możliwościach otrzymania dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania: “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zależy nam, aby przekazywane informacje docierały do najszerszego grona potencjalnych Wnioskodawców, były jak najbardziej rzetelne i odpowiadające na Państwa potrzeby.
Z tego względu kolejny już rok prowadzimy badania jakości prowadzonych działań komunikacyjnych i prosimy Państwa o udział w ankiecie. Odpowiedzi na poniższe pytania będą dla nas wskazówką, co należy poprawić żeby kolejne inicjatywy podejmowane przez nasze LGD odpowiadały Państwa potrzebom. Ankieta jest anonimowa Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

https://forms.gle/dJ5HHPfytwkVSmCg8