Badanie jakości prowadzonych działań informacyjnych i funkcjonowania LGD

5 grudnia 2016

Szanowi Państwo,
Wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania “Kraina Dolnego Powiśla” na lata 2014-2020 prowadzimy działania informujące o możliwościach otrzymania dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania: “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zależy nam, aby przekazywane informacje docierały do najszerszego grona potencjalnych Wnioskodawców, były jak najbardziej rzetelne i odpowiadające na Państwa potrzeby.
Z tego względu prowadzimy badania jakości prowadzonych działań komunikacyjnych i prosimy Państwa o udział w ankiecie. Odpowiedzi na poniższe pytania będą dla nas wskazówką, co należy poprawić żeby kolejne inicjatywy podejmowane przez nasze LGD odpowiadały Państwa potrzebom. Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

LINK DO ANKIETY- otwórz