Konsultacje społeczne w sprawie wypracowanej Analizy SWOT

6 października 2015

W dniu 26.08.2015 r LGD Kraina Dolnego Powiśla przeprowadziła konsultacje społeczne wypracowanej analizy SWOT. Zostały zaprezentowane cele ogólne tj:

1. Wzmocnienie lokalnej społeczności poprzez budowę i rozwój kapitału społecznego i lokalnej gospodarki.

2. Wykorzystanie zasobów przyrodniczych , kulturowych i historycznych do rozwoju gospodarczego obszaru LGD.

Wnioski z przeprowadzonych konsultacji:

  • samorzad gminy- brak możliwości aktywności w zakresie przedsiębiorczości
  • wzrost uzależnień- alkohol, hazadr, wzrost samobójstw
  • problem bezrobocia