LIDER W SZTUMIE

prow
5 października 2017

Miasto i Gmina Sztum jest pierwszym samorządem w naszej Lokalnej Grupie Działania, która realizuje dwa projekty infrastrukturalnych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego.

Za kwotę 196 421,95 zł powstanie miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców Barlewiczek. Wyrównano teren pod boisko i wysiano na nim trawę, wykonawca zamontował również urządzenia fitness, które zostały zaplanowane w projekcie. Realizacja prac przebiega sprawnie i już niedługo mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego, atrakcyjnego obiektu. Zewnętrzna siłownia, plac zabaw, boisko, a także miejsce do biesiadowania z pewnością stanie się miejscem chętnie odwiedzanym zarówno przez dzieci jak i dorosłych.

Duże zaawansowanie prac jest także w Postolinie. Budynek po byłej sali gimnastycznej po remoncie otrzyma nowy wygląd, do tej pory zmieniono już układ pomieszczeń, wykonano remont elewacji, obecnie trwają prace wewnątrz budynku. Wartość inwestycji to 313 787,74 zł z czego 199 663,00 jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Nowoczesna świetlica już wkrótce umożliwi mieszkańcom realizację wielu cennych inicjatyw, wydarzeń społecznych i kulturalnych .