Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD Kraina Dolnego Powiśla 30.09.2016

30 września 2016

Zarząd Stowarzyszenia LGD “Kraina Dolnego Powiśla” zaprasza na

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” z siedzibą w Dzierzgoniu

Pierwszy termin: 30.09.2016 r. godz. 10:00

Drugi termin:  30.09.2016 r. godz. 10:30

Miejsce: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
  3. Wybór sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności zwołania zebrania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Omówienie zmian w Procedurach Wyboru Operacji o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania” Wdrażanie Lokalnych Strategii” (wnioski oceniane przez Samorząd Województwa- Konkursy Otwarte i podjęcie uchwały w tej sprawie- uchwała 11/2016
  7. Wolne wnioski.
  8.  Sprawy różne.
  9.  Zamknięcie obrad

 

Materiały są dostępne w siedzibie Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” codziennie od godz. 07:00- 15:00