Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD “Kraina Dolnego Powiśla”

16 czerwca 2016

Zarząd Stowarzyszenia LGD “Kraina Dolnego Powiśla” zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” z siedzibą w Dzierzgoniu

Pierwszy termin: 20.06.2016 r. godz. 12:00

Drugi termin:  20.06.2016 r. godz. 12:30

Miejsce: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 3. Wybór sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania zebrania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla” i podjęcie uchwały w tej sprawie- uchwała 8/2016
 7. Omówienie zmian w Regulaminie Pracy Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla” i podjęcie uchwały w tej sprawie- uchwała 9/2016
 8. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, Kryteriach Wyboru Operacji i Procedur wyboru Operacji, podjęcie stosownej uchwały w tej sprawy- uchwała 10/2016
 9. Wolne wnioski.
 10.  Sprawy różne.
 11.  Zamknięcie obrad

Materiały są dostępne w siedzibie Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” codziennie od godz. 07:00- 15:00