WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

14 lutego 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na BEZPŁATNE warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

27.02.2017 r. godz. 10:00 dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej

27.02.2017 r. godz. 14:00 dla osób zainteresowanych założeniem inkubatora przetwórstwa lokalnego (osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą , jednostki sektora finansów publicznych)

28.02.2017 r. godz. 10:00 dla osób zainteresowanych rozwojem działalności gospodarczej

01.03.2017 r. godz. 10:00 dla NGO, jednostek sektora finansów publicznych, osób fizycznych, prawnych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej (działania infrastrukturalne)

Wszystkie warsztaty odbędą się w siedzibie LGD ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń.

UWAGA!!!!

Chętnych prosimy o zgłoszenie się poprzez wysłanie maila z imieniem i nazwiskiem na adres lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl

UWAGA!! Osoby zainteresowane mogą przyjść z własnym sprzętem (laptop), co znacznie ułatwi Państwu aktywny udział w warsztatach