Zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie LGD KDP

17 stycznia 2023

Szanowni Państwo!

 W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach.

Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 1) można składać do dnia 16.02.2023 r.
w następujących formach:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – LSR”.
  2. drogą korespondencyjną na adres Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” ul. Wojska Polskiego 3, 82- 440 Dzierzgoń, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – LSR”.
  3. bezpośrednio do biura LGD ul. Wojska Polskiego 3 82- 440 Dzierzgoń, w godzinach pracy biura.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Państwa głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zaspokojenia zgłaszanych potrzeb oraz wykorzystania potencjałów obszaru Lokalnej Grupy Działania, na który składają się gminy: Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Sztum.

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 506-479-028