OGŁASZAMY DRUGI NABÓR DO PROJEKTU

21 sierpnia 2020

OGŁASZAMY DRUGI NABÓR DO PROJEKTU Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego”

Termin drugiego naboru do projektu: 24.08-04.09.2020

Dokumenty rekrutacyjne: