OGŁASZAMY VII NABÓR DO PROJEKTU

16 grudnia 2021

OGŁASZAMY SIÓDMY NABÓR DO PROJEKTU

“Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II -wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego”

Termin siódmy naboru do projektu: 20.12-23.12.2021; 27.12-30.12.2021

 

Uwaga w ramach siódmego naboru możemy przyznać środki na podjęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe tylko dla 1 osoby.

 

ALOKACJA

-środki na podjęcie działalności gospodarczej – 23050zł

-wsparcie pomostowe -18000zł

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: