OPIS PROJEKTU

28 lipca 2020

Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego

Celem projektu jest powstanie 80 nowych trwałych mikroprzedsiębiorstw stworzonych przez mieszkańców powiatu malborskiego i sztumskiego, należących do obszarów o wysokiej stopie bezrobocia w województwie w okresie 25m-cy.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z 4 instytucjami z terenu w/w powiatów aby zapewnić wsparcie jak najbardziej dostosowane do potrzeb uczestników i specyfiki obszaru z jakiego pochodzą.

 

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń do projektu (max 8 tur)
 2. Selekcję formalna kandydatów
 3. Rozmowę rekrutacyjną z doradcą zawodowym.
 4. Weryfikację potrzeb szkoleniowych
 5. Wybranie do projektu max 120 uczestników
 6. Składanie wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne
 7. Ocenę wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne
 8. Przyznanie 80 dotacji
 9. Przyznanie 80 wsparć pomostowych finansowych
 10. Szkolenia wspierające w prowadzeniu działalności
 11. Wypłatę i monitoring przyznanego wsparcia.

 

Dodatkowym rezultatem projektu będzie stworzenie min. 10 nowych miejsc pracy w nowo powstałych mikroprzedsiębiorstwach.

Partnerzy:

 • Żuławska Lokalna Grupa Działania
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dolnego Powiśla”
 • Powiat Malborski  – realizator: Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
 • Powiat Sztumski – realizator: Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu

 

Okres realizacji projektu

2020-06-01 – 2022-06-30