LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 5/2019/G

lista
13 lutego 2019

Poniżej przedstawiamy listę złożony wniosków w ramach naboru nr 5/2019/G w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.1.1. EDUKACJA, PARTYCYPACJA, ANIMACJA, AKTYWIZACJA, INNOWACJE.

Lista złożonych wniosków