LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 6/2019/G

lista
13 lutego 2019

Poniżej przedstawiamy listę złożony wniosków w ramach naboru nr 6/2019/G w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.2.1.: Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

Lista złożonych wniosków