LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 20/2020

lista
16 października 2020

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach naboru nr 20/2020 w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW