LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 8/2020/G

lista
16 października 2020

Poniżej przedstawiamy listę złożony wniosków w ramach naboru nr 8/2020/G w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.2.1.: Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW