LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 26/2023

18 kwietnia 2023

Poniżej przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach naboru nr 26/2023 w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓ 26/2023