INFRASTRUKTURA- 26/2023 DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA JST

16 marca 2023

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” informuje, że w dniach 31-03-2023 r.,- 17-04-2023 r.,  będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI  DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH .

UWAGA!!! NABÓR PRZEZNACZONY JEST DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA JST!!!

Ogłoszenie o naborze nr 26/2023

Załącznik nr 1 do ogłoszenia– Planowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru  cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Załącznik nr 2 do ogłoszenia– Kryteria wyboru operacji dla celu ogólnego 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD.

Załącznik nr 3 do ogłoszenia– Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia.

Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu warunków przyznania pomocy określonych w PROW na lata 2014-2020

Lokalna Strategia Rozwoju

Procedura wyboru wniosków o udzielenie wsparcia

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Wniosek o przyznanie pomocy- (pdf)

Wniosek o przyznanie pomocy- (excel)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania- (pdf)

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania- (excel)

RODO

Formularz umów wraz z załącznikami znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego – przejdź do strony

Formularz wniosku o płatność znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego – przejdź do strony

 

UWAGA!!!!

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z przyjmowaniem wniosków:

  • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku
  • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
  • Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD ul. Wojska Polskiego 3, 82- 440 Dzierzgoń w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naborów w trakcie przyjmowania wniosków!