WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

26 listopada 2018

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania “Kraina Dolnego Powiśla” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 03 grudnia 2018 r. tj. poniedziałek
Początek spotkania:
– pierwszy termin – godz. 10.00,
– drugi termin godz. 10.30.
w  budynku Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu przy ulicy Wojska Polskiego 3; 82-440 Dzierzgoń.

Proponowany porządek obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”:

 1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy o powierzenie grantu na realizację grantu zgodnego z zakresem projektu grantowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” stanowiącej załącznik nr 21 do procedur oceny operacji projekty grantowe
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju
 9. Odwołania Członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”
 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla
 11. Przedstawienie kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”
 12. Wybór nowych Członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”
 13. Odwołanie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”
 14. Przedstawienie kandydatów do Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”
 15. Wybór nowych Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”
 16. Odwołanie członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla
 17. Przedstawienie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”
 18. Wybór nowych Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”
 19. Wystąpienia końcowe i wolne wnioski.
 20. Dyskusja.
 21. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w zebraniu.