WARSZTATY Z ROZLICZANIA ZAWARTYCH UMÓW

13 listopada 2018

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty wszystkich beneficjentów, którzy podpisali umowy w ramach przeprowadzonych przez LGD KRAINA DOLNEGO POWIŚLA naborów i są przed rozliczeniem wniosków o dofinansowanie w ramach przedsięwzięć:

2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW

2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

1. Warsztaty dla beneficjentów PREMIA I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:  odbędą się w dniu 22.11.2018r. o godz. 9:00

2. Warsztaty dla beneficjentów INFRASTRUKTURA:  odbędą się w dniu 22.11.2018. o godz. 12:30

WSZYSTKIE WARSZTATU ODBĘDĄ SIĘ W SIEDZIBIE LGD UL. WOJSKA POLSKIEGO 3, 82-440 DZIERZGOŃ

Na warsztatach omówione zostaną obowiązki wynikające z podpisanych umów oraz kwestie związane z rozliczeniem projektu.

Chętnych prosimy o zgłoszenie się poprzez wysłanie maila z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu na adres: lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl bądź zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 55-276-00-20