Author Archives: root

WYNIKI NABORU 23/2021

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH . W terminie od 30.11.2021- 13.12.2021 do biura LGD wpłynęły 3 wnioski. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 23/2021, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych… Więcej »

WYNIKI NABORU 22/2021

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW. W terminie od 30.11.2021- 13.12.2021 do biura LGD wpłynęło 15 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 22/2021, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru… Więcej »

OGŁASZAMY VII NABÓR DO PROJEKTU

OGŁASZAMY SIÓDMY NABÓR DO PROJEKTU “Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II -wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego” Termin siódmy naboru do projektu: 20.12-23.12.2021; 27.12-30.12.2021   Uwaga w ramach siódmego naboru możemy przyznać środki na podjęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe tylko dla 1 osoby.   ALOKACJA -środki na podjęcie działalności gospodarczej – 23050zł -wsparcie pomostowe… Więcej »