Kategoria: Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W RAMACH PIERWSZEGO NABORU. OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY OCENĘ NEGATYWNĄ ZAPRASZAMY DO WERYFIKACJI ZŁOŻONYCH FORMULARZY I PONOWNEGO ICH ZŁOŻENIA PODCZAS KOLEJNEGO NABORU, KTÓRY BĘDZIE MIAŁ MIEJSCE W DNIACH OD 8 DO 12 MAJA 2017r. WYNIKI- do pobrania

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

WSZYSTKIE FORMULARZE, KTÓRE OTRZYMAŁY POZYTYWNĄ OCENĘ FORMALNĄ ZOSTAŁY SKIEROWANE DO KOLEJNEGO ETAPU – OCENY MERYTORYCZNEJ. FORMULARZE OCENIONE NEGATYWNIE ZOSTAŁY ODRZUCONE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ I NIE PODLEGAJĄ DALSZEJ WERYFIKACJI. WYNIKI OCENY FORMALNEJ ZŁOŻONYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W RAMACH PIERWSZEGO NABORU  

Walne Zebranie Członków LGD Kraina Dolnego Powiśla

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie w dniu 23.03.2017: pierwszy termin godz.: 11:30 drugi termin godz: 12:00 PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania. Wybór sekretarza Walnego Zebrania. Stwierdzenie prawomocności zwołania zebrania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. Przyjęcie porządku obrad. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016-  podjęcie uchwały… Więcej »

Analiza potrzeb w zakresie komunikacji z LGD Kraina Dolnego Powiśla

Szanowni Państwo, LGD Kraina Dolnego Powiśla tworzy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2022 oraz Plan komunikacji ze społecznością lokalną. Zależy nam na jak najlepszej komunikacji z Państwem podczas wdrażania Strategii, na przekazywaniu Państwu rzetelnych informacji w najbardziej dopasowany do Państwa potrzeb sposób. Z tego względu bardzo prosimy o wypełnienie tej ankiety. Wszelkie sugestie otrzymane… Więcej »

POSIEDZENIE RADY LGD

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 08.05.2017 o godz. 10:00 w siedzibie LGD odbędzie się posiedzenie Członków Rady LGD “Kraina Dolnego Powiśla” w sprawie oceny zgodności operacji z LSR/wyboru operacji przez LGD w ramach naborów 09/2017 i 10/2017