Kategoria: LSR 2014 – 2020

Konsultacje społeczne w gminach za nami

W dniach od 27.07.2015 do 31.07.2015 w 5 gminach powiatu sztumskiego prowadzone były konsultacje społeczne. Podczas spotkań przeprowadzona została analiza porównawcza stanu rozwoju społecznego i gospodarczego gmin, identyfikacja grup docelowych obszarów działalności podlegających różnego typu wykluczeniom. Przeanalizowano atuty i słabości, szanse i zagrożenia rozwojowe dla obszaru LGD oraz przeprowadzono analizę SWOT jako podstawę do określenia… Więcej »

WARSZTATY STRATEGICZNE BUDOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” Warsztaty Strategiczne   Tytuł: Diagnoza i analiza stanu rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”. Analiza problemów i identyfikacja kierunków i celów rozwoju obszaru – cz. 1 Warsztat I- 2 dni: 20 – 21 lipca 2015 r. PROWADZĄCY: Ryszard Zarudzki MIEJSCE SZKOLENIA: Sala Konferencyjna Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.… Więcej »

Harmonogram spotkań konsultacji społecznych w sprawie budowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju do włączenia się w prace nad nową LSR na lata 2014-2020. Jednym z ważnych elementów związanych z budową dokumentu jest jego partycypacyjność, czyli ma być stworzony oddolnie, tj. przez mieszkańców naszych gmin. Teraz mamy okazję wspólnie zdecydować, w jaki sposób… Więcej »

Ruszyła budowa Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 na obszarze działania LGD

LGD „Kraina Dolnego Powiśla” dwudniowymi warsztatami rozpoczęła budowę lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020. Ramie w ramie przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, samorządowców i zaangażowanych mieszkańców w dniach 20-21.07.2015 wypracowała diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej obszaru powiatu sztumskiego. Dużą uwagę poświęcono grupą defaforyzowanym, osobom starszym, niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, i młodzieży. Dwudziestoosobowy zespół określił, przeanalizował szanse i zagrożenia naszego… Więcej »

Propozycja do Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”

Szanowni Państwo, Niniejsza fiszka projektowa służy do zebrania przedsięwzięć do Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Działania Stowarzyszenia „Kraina Dolnego Powiśla” (gminy: Dzierzgoń, Sztum, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie) tworzonej przez stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla na kolejny okres programowania 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej. Wypełnioną fiszkę projektową proszę przesłać do 30.07.2015 r. pocztą elektroniczna… Więcej »