KONSULTACJE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

23 maja 2023

W kolejnym etapie prac nad Lokalną Strategią Rozwoju, przedstawiamy Państwu wersję roboczą dokumentu w celu jej konsultacji z mieszkańcami obszaru Krainy Dolnego Powiśla.

Możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu uwag do LSR” do dnia 30 maja 2023. do godziny 12.00 do biura LGD ul. Wojska Polskiego 3 82-440 Dzierzgoń lub elektronicznie na adres: lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje LSR).

Lokalna Strategia Rozwoju

Formularz uwag

Opracowany materiał wraz z uwagami zgłoszonymi podczas konsultacji stanowić będzie podstawę do przygotowania projektu LSR, który zostanie przyjęty na Walnym Zebraniu Członków stowarzyszenia w dniu 01.06.2023 r.