POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. LSR 2023-2027

23 sierpnia 2022

22 sierpnia 2022r. w siedzibie naszego LGD odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023 – 2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.

W skład zespołu wchodzą osoby fizyczne, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

Celem działalności zespołu jest:
– aktywizowanie lokalnych społeczności na obszarze w/w gmin do udziału w procesie tworzenia LSR,
– aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych podczas opracowywania LSR,
– inicjowanie wszelkiej aktywności społeczności lokalnych w celu identyfikacji lokalnych problemów i potrzeb,
– utrzymywanie stałego kontaktu z biurem LGD,
– współorganizowanie spotkań konsultacyjnych dla lokalnych społeczności, podczas tworzenia LSR,
– pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy zespołem opracowującym LSR, a lokalną społecznością.