DOTACJE UNIJNE NA LATA 2023-2027- SPOTKANIA INFORMACYJNE W GMINACH

29 sierpnia 2022

Opracowujemy nową Strategię Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do udziału w pracach nad dokumentem, a także w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów, potrzeb i potencjałów oraz do opracowania przedsięwzięć i zadań potrzebnych do realizacji przez LGD.

Twój udział jest dla nas ważny i będzie miał realny wpływ na nasze działania
w najbliższych latach.