Formularz informacji monitorujacej po zrealizowanej operacji

prow
13 kwietnia 2018

Poniżej przekazujemy państwu wzory formularzy informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informację pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu dot. operacji w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

Informacja monitorująca realizację biznesplanu- Informacja po realizacji operacji

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza