SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I/LUB PRZECIWDZIAŁAJĄCE ZMIANOM KLIMATU

17 kwietnia 2018

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Kraina Dolnego Powiśla na szkolenie z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańcom na temat poprawy środowiska naturalnego, co może mieć pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców.

TERMIN SZKOLENIA: 23.04.2018 godz. 10:00-15:00

MIEJSCE: Dzierzgoń, ul. Wojska Polskiego 3 (siedziba LGD)

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Rejestracja uczestników
  2. Co to są odpady
  3. Rodzaje odpadów
  4. Odpady komunalne
  5. Selektywna zbiórka odpadów
  6. Recykling
  7. Oznakowanie produktów

Chętnych prosimy o zgłoszenie się poprzez wysłanie maila z imieniem i nazwiskiem na adres lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl