KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

info
17 maja 2021

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia KDP zgodnie z uchwałą nr 9/2021 z dnia 13.05.2021 oraz potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Zakres zmian LSR dotyczy możliwośći ubiegania się o zwiększenie budżetu LGD w ramach poddziałania 19.2 oraz 19.4.:
•    przedsięwzięcie  2.1.1 Działania wspierające rozwój lokalny ukierunkowany na przedsiębiorców – zwiększono środki z/g na zapotrzebowanie, zwiększono wskaźniki,
•    przedsięwzięcia 2.2.2 Działania infrastrukturalne w zakresie turstyki, rekreacji, dziedzictwa kulturowego i zasobów przyrodniczych– zwiększono środki z/g na zapotrzebowanie, zwiększono wskaźniki

Propozycję zmian zaznaczone kolorem czerwonym w Lokalnej Strategii Rozwoju
UZASADNIENIE
Propozycje zmian są spowodowane potrzebami zgłaszanymi przez lokalną społeczność podczas wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie (w tym warsztat refleksyjny) oraz wynikają z przeprowadzonych naborów na realizację tych przedsięwzięć. W celu zrealizowania LSR i wskaźników jej realizacji zaproponowane zmiany mają zachęcić przyszłych wnioskodawców do aplikowania o środki na realizację działań w ramach LSR.

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu uwag do aktualizacji LSR” do dnia 31 maja 2021 do biura LGD ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń bądź mailowo na adres: lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje LSR). 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

FORMULARZ UWAG